Usluge » Elektroinstalacije - ugradnja i popravka

Elektroinstalacije - Postavljanje novih i popravka starih električnih instalacija u kući ili stanu

 

 

Postavljanje električnih instalacija je jedan od možda najvažnijih, najodgovornijih i potencijalno najopasnijih radova koji se izvode u kući ili stanu. Ugradnja električnih instalacija BeogradDa bi se električne instalacije postavile na najbolji mogući način neophodno je korišćenje kvalitetnih materijala, adekvatnih alata kao i iskustvo i stručnost u izradi elektroinstalacione šeme. Sama ugradnja električnih vodova i električnih čvorova, utičnica, prekidača, strujomera, sklopki i sličnog je deo posla koji se mora izvoditi po standardima koji važe u oblasti bezbednosti i zaštite od neželjenih posledica.

Krečenje i gletovanje zidova možda možete sami, ali kada se radi o električnim instalacijama, svaka greška može prouzrokovati posledice po zdravlje ili može izazvati požar i slično.

Ugradnju i popravku električnih instalacija uvek je preporučljivo prepustiti radnicima sa iskustvom i stručnim znanjem iz ove oblasti.

Ugradnja novih električnih instalacija u kućama i stanovima

Ugradnja instalacija se najčešće radi u novim objektima ili u već postojećim prilikom renovacije i zamene kompletnih električnih vodova i čvorova. Pre ugradnje se sa vlasnikom ili odgovornim licem dogovara način ugradnje, koji zavisi od već urađenih radova na zidnim, podnim ili plafonskim površinama, raspored utičnica, strujomera, prekidača, sijaličnih mesta i slično. Nakon iscrtavanja šeme električnih instalacija prelazi se na fazu pripreme površina bušenjem rupa, izrade kanala i provlačenja električnih vodova do mesta njihovog spajanja ili završetka. Nakon ove faze ugradnje električnih instalacija dolazi se do momenta povezivanja i testiranja čvorišta (utičnice, prekidači), kao i testiranja funkcionalnosti krajnjih potrošača priključenih na električne vodove (sijalice i slično). Kada se ustanovi potpuna ispravnost i funkcionalnost električnih instalacija (nema varničenja na spojevima, grejanja instalacija i čvorišta, treperenja sijalica i slično), može se preći na završne radove pokrivanja površina na kojima su električne instalacije postavljene.

Popravka električnih instalacijaPopravka električnih instalacija Beogard

Popravka električnih instalacija predstavlja zamenu dela električnih vodova, zamenu utičnica ili prekidača, promenu pozicija određenih čvorišta električnih instalacija ili u nekim slučajevima i zamenu više komponenata elektroinstalacija odjednom. Kao u slučaju ugradnje novog sistema električnih instalacija u kući ili stanu, nikako ne preporučujemo da sami radite popravke na električnim instalacijama jer najveći broj ljudi koji strada od strujnog udara upravo strada pri samostalnim i nestručnim popravkama komponenti električnih instalacija.